آمارهای پزشکی قانونی چه می گویند؟

Posted by

دلواپسی اصلاح‌طلبان درباره سرنوشت روحانی

قادی پاشا با اشاره به میزان مراجعات به پزشکی قانونی در شش ماهه نخست امسال، گفت: ۱۵۴هزار و ۸۱۱ مورد مراجعه برای معاینات داشتیم که بیشترین مراجعات با ۴۵هزار و ۵۹۱مورد مربوط به نزاع بوده است.

دلواپسی اصلاح‌طلبان درباره سرنوشت روحانی