بازیکنی که به خاطر علی دایی پیشنهاد استقلال را رد کرد!

Posted by

دلواپسی بزرگ اصلاح‌طلبان برای کابینه دوازدهم

دانشگر گفت: «من از استقلال پیشنهاد جدی داشتم و در این زمینه با چند نفر مشورت کردم. در نهایت به این نتیجه رسیدم که بهتر است به سایپا بیایم تا تجربیات بیشتری را در فوتبال و در کنار علی دایی کسب کنم.

دلواپسی بزرگ اصلاح‌طلبان برای کابینه دوازدهم