دختر ترامپ چه قدر سرمایه دارد؟

Posted by

دلیل باخت پرسپولیس از زبان برانکو

دارایی ایوانکا ترامپ که اخیرا از سوی پدرش به عنوان مشاور رییس جمهور ایالات متحده آمریکا منصوب شد و همسرش حدود ۷۴۰ میلیون دلار برآورد می شود.

دلیل باخت پرسپولیس از زبان برانکو