زنگنه: افتتاح‌های نفتی انتخاباتی نیست

Posted by

دلیل تعویض داور بازی پرسپولیس و ماشین سازی مشخص شد

وزیر نفت با اشاره به قرارداد صادرات نفت به روسیه گفت: قرارداد صادرات روزانه 100 هزار بشکه نفت به روسیه امضا شد و قرار است بخشی از پول به صورت یورو دریافت شود.

دلیل تعویض داور بازی پرسپولیس و ماشین سازی مشخص شد