مهاجم خاطی تراکتور به کمیته اخلاق رفت

Posted by

دهن‌کجی یک نرم افزار خارجی به قوانین داخلی

مهاجم خاطی تیم تراکتورسازی به خاطر درگیری با امیرحسین صادقی به کمیته اخلاق رفت.

دهن‌کجی یک نرم افزار خارجی به قوانین داخلی