دو ملی پوش ایران تست دو پینگ دادند

Posted by

دوئل تک تیراندازهای عراق و داعش در موصل+عکس

مسئولان کمیته مبارزه با دوپینگ از سعید عزت‌اللهی و مرتضی پورعلی گنجی تست دوپینگ گرفتند.

دوئل تک تیراندازهای عراق و داعش در موصل+عکس