مشکلات مالی پرسپولیس حل می شود؟

Posted by

دوران آزمون و خطا برای وزارت آموزش و پرورش به سر آمده است

گرشاسبی گفت: ما در باشگاه دغدغه داریم تا مشکلات مالی را حل کرده و به تعهدات مالی خود عمل کنیم و به امید خدا این مشکلات بزودی حل می‌شود.

دوران آزمون و خطا برای وزارت آموزش و پرورش به سر آمده است