دولت اگر کشور را به حال خودش بگذارد وضعیت بهتر می‌شود

Posted by

امیر قطر نام “اردوغان” را بر اسب خود گذاشت!

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: این دولت، دولت حرف است، دولت خسته است و بهتر است کمی استراحت کند چون اگر کشور را به حال خودش بگذارد بهتر از این می‌شود.

امیر قطر نام “اردوغان” را بر اسب خود گذاشت!