سامانه سهام عدالت راه اندازی شد

Posted by

دولت به ادعای بی‌اساس آمریکا درباره انتخابات ۹۲ پاسخ قاطع دهد

سامانه سهام عدالت راه اندازی شد که بر اساس آن مشمولان به ترتیب رقم سمت راست شماره ملی خود از فردا می توانند صورتحساب دریافت کنند. استفاده از سامانه سهام عدالت مشروط به ورود شماره ملی(کدملی) و برخی مشخصات هویت شخصی در سامانه است.

دولت به ادعای بی‌اساس آمریکا درباره انتخابات ۹۲ پاسخ قاطع دهد