ترامپ:‌ انکار هولوکاست، نوع خطرناک یهودستیزی است

Posted by

دولت به دنبال حل مشکلات در خارج از کشور است

رئیس‌جمهوری آمریکا تأکید کرد که نفی هولوکاست نوعی یهودستیزی خطرناک است که باید محکوم شده و جلوی آن گرفته شود.

دولت به دنبال حل مشکلات در خارج از کشور است