پیشنهاد ایتالیایی ها برای جذب ستاره بارسا

Posted by

دولت ترکیه درباره سوریه جلسه اضطراری تشکیل داد

مونیر الحدادی، ستاره گلزن و جوان بارسلونا علاقمند به دادن پاسخ مثبت به پیشنهاد باشگاه رم ایتالیا است.

دولت ترکیه درباره سوریه جلسه اضطراری تشکیل داد