ناطق نوری: بهتر است دوره رئیس جمهور ۸ ساله باشد/انتخاب کننده، مردم هستند

Posted by

دولت در این روزهای پایانی کدام اقدام اقتصادی را باید در اولویت کاری خود قرار دهد؟ / از حذف یارانه ثروتمندان تا تکمیل مسکن مهر

علی اکبر ناطق نوری، باردیگر حمایت خود را از کاندیداتوری روحانی در انتخابات ۹۶ اعلام کرد و در عین حال گفت: انتخاب کننده مردم هستند.

دولت در این روزهای پایانی کدام اقدام اقتصادی را باید در اولویت کاری خود قرار دهد؟ / از حذف یارانه ثروتمندان تا تکمیل مسکن مهر