ریبری با بایرن تمدید می کند؟

Posted by

دولت عیال‌وار، نمی‌تواند چابک باشد

فرانک ریبری با بیان اینکه دوست دارد با بایرن مونیخ قراردادش را تمدید کند گفت: اینکه بعد از 2018 چه اتفاقی می افتد را نمی دانم.

دولت عیال‌وار، نمی‌تواند چابک باشد