رئیس مجلس قرقیزستان با ظریف دیدار کرد

Posted by

دولت نمی‌تواند طرح مسکن مهر را تعطیل کند

رئیس پارلمان قرقیزستان در محل وزارت امورخارجه با محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه با اشاره به خطرات مشترکی که همگان را تهدید می‌کند بر لزوم همکاری و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی تاکید کرد.

دولت نمی‌تواند طرح مسکن مهر را تعطیل کند