دلیل نامگذاری لیله الرغائب چیست؟

Posted by

دو بازیکن پرسپولیس لژیونر می شوند؟

علّت این که شب جمعه اول ماه رجب را لیلة الرغائب نامیده‌اند این است که این شب از اهمیت و فضیلت زیادی برخوردار است و برای آن شب، اعمالی ذکر شده است که هر کس آن‌ها را به جا بیاورد إن شاء الله حاجت‌های او برآورده خواهد شد

دو بازیکن پرسپولیس لژیونر می شوند؟