نماینده آمریکا در سازمان ملل اظهارات ضد ایرانی خود را تکرار کرد

Posted by

دو شرط حضرت زینب (س) برای ازدواج چه بود؟

نماینده آمریکا در سازمان ملل طی سخنانی مدعی شد که ایران به منظور گسترش دادن نفوذش آتش جنگ در سوریه را شعله‌ور می‌کند.

به گزارش تسنیم، “نیکی هیلی” نماینده آمریکا در سازمان ملل در سخنانی گفت که برای حل بحران سوریه بایستی نقش ایران در این جنگ را در نظر بگیریم.وی مدعی شد: ایران، همدست اصلی بشار اسد در جنایت‌های این رژیم است و ایران به منظور گسترش دادن نفوذش آتش جنگ در سوریه را شعله‌ور می‌کند.

دو شرط حضرت زینب (س) برای ازدواج چه بود؟