پروژه مترو بسته شد

Posted by

دیدار سرلشکر باقری با آیت الله جوادی آملی

مدیرعامل متروی تهران گفت: با افتتاح خط ۸ مترو پروژه مترو بسته شد و خطوط بهرداری‌ شده به ۳۰۰ کیلومتر خواهد رسید.

دیدار سرلشکر باقری با آیت الله جوادی آملی