دولتی ها بجای حل مشکلات مردم سرگرم انتخابات شدند

Posted by

دیشب در خندوانه چه گذشت؟

عضو کمیسیون بهداشت و در مان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولتی ها بجای حل مشکلات مردم سرگرم انتخابات شدند، گفت: برخی از مسئولین و آقایان در ساخت مسکن خارج از مسکن مهر و قاچاق کالا منفعت دارند.

دیشب در خندوانه چه گذشت؟