موافقت برانکو با رفتن دستیار کرواتش

Posted by

دی‌میستورا: آمریکا در نشست سوریه شرکت نمی‌کند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به یکی از دستیارانش چند روزی را مرخصی داد.

دی‌میستورا: آمریکا در نشست سوریه شرکت نمی‌کند