سیدابراهیم رئیسی: رای ۱۶ میلیونی علیرغم باران تهمت و تخریب،نشانه مهمی است

Posted by

ذرات معلق و آلاینده‌ها مهمان ۶ استان کشور شد

سید ابراهیم رئیسی گفت:تصور می‌کردیم آقای روحانی در انتخابات حداقل به واسطه لباس روحانیتش، در تخریب و تهمت حدّ نگه دارد.

ذرات معلق و آلاینده‌ها مهمان ۶ استان کشور شد