رکورد ریل‌گذاری در ایران شکست

Posted by

رئیسی در جمع فعالان دانشجویی: نیامده ام که بروم؛ آمده ام که موفق بشوم!

امروز رکورد ریل‌گذاری در کشور با عملیات احداث ریل 1728 متری در مسیر راه‌آهن همدان شکست.

به گزارش ایلنا، رکورد ریل گذاری در کشور با عملیات ریل‌گذاری 1728 متری در طول یک‌روز در پروژه راه‌آهن غرب کشور شکست در حال حاضر پروژه راه‌آهن همدان به پیشرفت فیزیکی نزدیک به 80 درصد رسیده و تا 8 روز آینده عملیات ریل‌گذاری راه‌آهن همدان به اتمام می‌رسد.

قرار بر این است پس از اتمام انجام ریل‌گذاری در این پروژه، عملیات ساخت ایستگاه‌های راه‌آهن ادامه یابد و گفته می‌شود خردادماه این پروژه با تکمیل ایستگاه‌های راه آهن به افتتاح برسد.

رئیسی در جمع فعالان دانشجویی: نیامده ام که بروم؛ آمده ام که موفق بشوم!