قدردانی رهبر معظم انقلاب، مدال افتخار رسانه ملی است

Posted by

رئیس‌جمهور فرانسه، خود را مدافع اروپا معرفی کرد

رئیس سازمان صدا و سیما قدردانی رهبر معظم انقلاب را مدال افتخاری برای رسانه ملی توصیف کرد.

رئیس‌جمهور فرانسه، خود را مدافع اروپا معرفی کرد