اعلام آمار فروش سالن‌های نمایشی شهر تهران

Posted by

رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا با ولیعهده عربستان دیدار کرد

اعلام آمار فروش در سالن‌های نمایش شهر تهران و ساخت دو سالن در شهرهای آبادان و خرمشهر مهمترین اخبار خرداد ماه سال 95 بود.

رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا با ولیعهده عربستان دیدار کرد