نحوه حضور هواداران در دیدار ایران با چین

Posted by

رئیس جمهور روز ملی یونان را تبریک گفت

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به برگزاری دیدار با چین درباره نحوه حضور هواداران خاطرنشان کرد: در این خصوص منتظریم ببینیم فضا چگونه است. چون بازی در عید برگزار می‌شود، ممکن است مردم کمی در تهران حضور داشته باشند، در حالی که ما خواهان حضور مملو از جمعیت تماشاگران هستیم و می‌خواهیم این اتفاق در شرایط مطلوبی رقم بخورد.

رئیس جمهور روز ملی یونان را تبریک گفت