اصلاح‌طلبان فشار بر روحانی را شدت بخشیدند

Posted by

رئیس سابق فدراسیون تیراندازی خواستار عذرخواهی وزارت ورزش شد

اصلاح‌طلبان در آستانه معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس، فشار بر روحانی را شدت بخشیدند.

رئیس سابق فدراسیون تیراندازی خواستار عذرخواهی وزارت ورزش شد