موضع ترزا می درباره تنش میان عربستان وقطر

Posted by

رابطه حضرت ولی عصر (عج) با شب قدر

نخست وزیر انگلیس از سران کشورهای عربستان سعودی، بحرین و قطر دعوت کرد که در راستای کاستن از تنشهای فیمابین، گام بردارند.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، «ترزا می» روز پنج شنبه از سران کشورهای عربستان سعودی، بحرین و قطر دعوت کرد که در راستای کاستن از تنشهایی که موجب قطع روابط بین قطر و بزرگترین قدرت های جهان عرب از جمله عربستان سعودی شده است، گام بردارند.

سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «نخست وزیر [انگلیس] موضوع انزوای کنونی قطر در منطقه خلیج فارس را مطرح کرد و از تمام طرفها خواست تا هرچه سریعتر در جهت تنش زدایی گام بردارند؛ بطور هدفمند در گفتگو مشارکت و وحدت و یگانگی شورای همکاری خلیج فارس را در اولین فرصت ممکن اعاده کنند».  

سخنگوی نخست وزیر انگلیس در ادامه افزود: «قطر باید با مشارکت و همکاری متحدان خود در منطقه خلیج فارس به روند پیشرفتی که تاکنون در مسیر مقابله با معضل افراط گرایی و تروریسم در منطقه داشته است، ادامه دهد».

دفتر نخست وزیر انگلیس همچنین اعلام کرد که ترزا می پنج شنبه شب با پادشاهان عربستان سعودی و بحرین و امیر قطر گفتگو کرده است.

 

رابطه حضرت ولی عصر (عج) با شب قدر