تخصیص کمک هزینه بلاعوض خرید مسکن به مددجویان

Posted by

راز دفاع وزیر میلیاردی از نجومی ها/پیشخوان سیاسی

محسن ولیئی اظهار کرد: 45 میلیارد به طور سالانه و بلاعوض، همچنین 20 میلیون تومان کمک بلاعوض برای تهیه مسکن به مددجویان تحت پوشش این نهاد پرداخت می شود.

راز دفاع وزیر میلیاردی از نجومی ها/پیشخوان سیاسی