نباید به مسئله مدیران دو تابعیتی با دید سیاسی نگریست

Posted by

رامبد جوان در پیری !/ عکس

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: به نظر من دستگاه های اجرایی نباید به مسئله مدیران دو تابعیتی، با دید سیاسی بنگرند، بلکه باید نگاه حیثیتی به این مقوله وجود داشته باشد، زیرا فرار مدیران متخلف دو تابعیتی به خارج از کشور، آسیب های بسیاری را در داخل به دنبال دارد.

رامبد جوان در پیری !/ عکس