ایران بالگرد‌های روسی «کا-226» و «آتسات» تولید می‌کند

Posted by

رامبد جوان میزبان حمید سوریان می‌شود

ایران برای نوین سازی ناوگان بالگردی خود یادداشت تفاهمی را با روسیه برای ساخت کارخانه مونتاژ دو نوع بالگرد امضا کرده است.

رامبد جوان میزبان حمید سوریان می‌شود