توصیۀ امام باقر(ع) برای عصر غیبت

Posted by

رامین رضاییان تهران را ترک کرد/عکس

امام باقر(ع) در حدیثی به بیان توصیه‌ای مهم خطاب به محبان و شیعیان دربارۀ دوران غیبت امام زمان(عج) پرداختند.

رامین رضاییان تهران را ترک کرد/عکس