از میراث بدهی های دولت یازدهم تا صادرات بنزین ایران/ پیشخوان اقتصادی

Posted by

رامین ناصرنصیر در کنار گریمور چهره اش/ عکس

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی صبح کشور که اغلب به موضوعاتی مثل بدهی هایی که دولت به میراث می گذارد و تبدیل ایران به کشور صادر کننده بنزین پرداخته اند را در ادامه مشاهده می کنید.

رامین ناصرنصیر در کنار گریمور چهره اش/ عکس