مخالفت چین با فروش تسلیحات نظامی آمریکا به تایوان

Posted by

رانندگان متخلف 400 هزار تومان جریمه می شوند

چین بار دیگر مخالفت خود را با فروش تسلیحات نظامی توسط آمریکا به تایوان اعلام کرده است.

رانندگان متخلف 400 هزار تومان جریمه می شوند