رئیس شورای ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان مشخص شد

Posted by

رانندگی روی ابرها

مرتضی حاجی رئیس شورای ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان در تهران شد.

به گزارش ایلنا، با پیشنهاد سیدحسین مرعشی و تایید هیات رییسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، مرتضی حاجی رییس شورای ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان تهران شد. 

مرتضی حاجی وزیر تعاون و آموزش و پرورش دوران اصلاحات است که در بنیاد باران و بنیاد امید ایرانیان عضویت دارد. 

 

رانندگی روی ابرها