توضیح سیروس مقدم درباره پایتخت 5

Posted by

راه های تشخیص اسکناس‌های تقلبی

سیروس مقدم گفت:احتمالا «پایتخت ۵» از آتن یا کشور دیگری شروع می‌شود و بعد به ایران می‌آید. تلویزیون هم با این بودجه‌ای که دارد طبیعتاً نیاز به یک یار کمکی دارد و به همین خاطر سازمان موج این مسئولیت را بر عهده گرفته است.

راه های تشخیص اسکناس‌های تقلبی