لیست اصلاحات به امضای خاتمی می‌رسد

Posted by

راه و رسم حضور در قدرت را نمی‌دانند

ولی الله شجاع پوریان در نشست خبری در نشست خبری خود پس از نام نویسی در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران اعلام کرد: وقتی انتخابات برای دوره‌ای چهارساله پیش بینی شده، باید اعضای فعلی شورا بتوانند پاسخگوی عملگرد خود باشند و به نوعی عملکردی داشته باشند که روی دفاع از خود را داشته باشند.

او با اشاره به وظیفه خود در تنقیح قوانین شوراهای شهر، نسبت به پراکندگی قوانین ابراز نارضایتی کرد و گفت: نخستین مشکل شوراها فقدان قوانین موضوعه است که به شوراها اختیار بدهد. باید مجلس شورای اسلامی در قوانین شوراها بازنگری کند تا شوراها با اختیارات بیشتری در راستای خدمت رسانی به مردم عمل کنند.

این عضو اصلاح‌طلب شورای شهر، انتخاب شهردار و هیات رییسه شورای شهر را دو اقدام مهم شورا دانست و گفت: در هر دو مورد نیاز به حضور اکثریتی از یک طیف وجود دارد که به دلیل اینکه اصلاح‌طلبان در شورای چهارم عدد کافی نداشتند، به تعبیری شهردار فعلی تهران منتخب ما نیست و برای هیات رییسه نیز باوجود اینکه درسال نخست ورزشکاران به آقای مسجدجامعی رای دادند، در سال‌های بعد این مهم محقق نشد.

او تصریح کرد: بنابراین مردم باید همت برای آغاز به کار شورایی همراه با دولت و جریات اصلاحات وارد عمل شوند.

شجاع پوریان یکی از مشکلاتی که منجر به عدم توفیق اصلاح‌طلبان در انتخاب شهردار شد، را عدم همراهی یکی از اصلاح‌طلبان دانست.

او در پاسخ به سوال ایلنا درباره چالش‌های تهیه لیست اصلاح طلبان گفت: حضور بسیاری صاحب نظران و کارشناسان را به فال نیک می‌گیریم اما از آنجا که ۳۱ نفر به ۲۱ نفر تبدیل شد، حتما باید مدیریتی در تهیه لیست صورت بگیرد.

این عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران تصریح کرد: حتما لیست های بدلی و غیرواقعی هم منتشر خواهد شد اما بی شک با مدیریت خوبی که از شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان انتظار می‌رود، لیستی که به تایید اعضای شورایعالی و رییس این شورا آقای دکتر عارف، و همینطور به امضای آقای خاتمی برسد، لیست اصلی اصلاح‌طلبان خواهد بود.

راه و رسم حضور در قدرت را نمی‌دانند