بخشودگی حدود 800 میلیاردی از جرایم وام‌های زیر 10 میلیون

Posted by

رد پای جاسوسی گروهک منافقین در پرونده هسته‌ای ایران

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در پایان سال 95 حدود 800 میلیارد تومان از جرایم وام‌های زیر 10 میلیون تومان بخشوده شد.

رد پای جاسوسی گروهک منافقین در پرونده هسته‌ای ایران