این ادویه به درمان سرطان در کودکان کمک می کند

Posted by

رد پای پول کثیف از باج 2 میلیاردی تا انتخاب شهردار

نوروبلاستوما شایع ترین نوع سرطان در کودکان زیر ۵ سال است. نوروبلاستوما پرخطر در مقابل درمان سنتی مقاوم و درصد زنده ماندن بعد از آن بسیار ضعیف است.

رد پای پول کثیف از باج 2 میلیاردی تا انتخاب شهردار