انفجار دو بمب در بغداد

Posted by

رسوایی گوشت‌های فاسد برزیلی به یک رسوایی سیاسی تبدیل می‌شود

انفجار دو بمب در شمال و غرب بغداد یک کشته و چندین زخمی برجای گذاشت. بمب دوم در نزدیکی یک بازارچه محلی در منطقه الصبیحات در غرب بغداد منفجر شد که یک کشته و 5 مجروح برجای گذاشت.

رسوایی گوشت‌های فاسد برزیلی به یک رسوایی سیاسی تبدیل می‌شود