اظهارات وزیر بازرگانی پیشنهادی ترامپ حاشیه‌ساز شد

Posted by

«رسول منتخب نیا» استعفا داد

اظهارات وزیر بازرگانی پیشنهادی ترامپ، انتقاد برخی مقامات انگلیسی و نگرانی دولت آینده آمریکا نسبت به روابط لندن-واشنگتن را به دنبال داشته است. این تاجر میلیاردر قرار است در دولت ترامپ مسئول مذاکرات تجارت آزاد با انگلیس باشد.

«رسول منتخب نیا» استعفا داد