مجازات حبس ابد برای کشتار گاو در هند

Posted by

رسوم بخت‌گشایی در سیزده به در

گروه جامعه: پارلمان ایالت گجرات در غرب هند، مجازات کشتار گاو ،حیوان مقدس هندوها را از هفت سال به حبس ابد افزایش داد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این قانون ،۱۰ سال زندان نیز برای افرادی که به هنگام انتقال گاو به کشتارگاه دستگیر شوند، در نظر گرفته شده است . ‘پرادیپ سینگ جادجا’ وزیر قانون ایالت گجرات گفت که گاو یک حیوان نیست بلکه نمادی از زندگی جهانی است و هر فردی به گاو رحم نکند دولت نیز به او رحم نخواهد کرد. گاو در آیین هندو ،حیوانی مقدس است و کشتار آن در بسیاری از ایالت های هند غیر قانونی و جرم محسوب می شود.

اجرای قوانین سختگیرانه برای کشتار گاو باعث شده بسیاری از اقلیت ها ازجمله مسلمانان ، مسیحیان و دیگر افراد برای تهیه گوشت با مشکل مواجه شوند. با پیروزی حزب راستگرای بهارتیا جاناتا(بی جی پی) در انتخابات ایالت اوتارپرادش ،فعالیت هندوهای افراطی برای محافظت از گاو و جلوگیری از فعالیت کشتارگاهها و قصابی ها افزایش یافته است. ‘یوگی ادیتیانات’ سروزیر جدید ایالت اوتارپرادش ،از زمان به دست گرفتن دولت در این ایالت از ماه مارس سالجاری اقدام به بستن کشتار گاه ها و قصابی ها در این ایالت کرده است.

تعدادی از قصابی ها و کشتارگاهها در ایالت اوتارپرادش در اعتراض به اقدامات سختگیرانه دولت این ایالت دست به اعتصاب زدند که این امر باعث کمیاب شدن گوشت مرغ و گوسفند در این ایالت شده است. در بسیاری از بزرگراههای هند گروههای ‘حفاظت گاو’ اقدام به بازرسی کامیون ها برای جلوگیری از جابجایی این حیوان می کنند. در سال ۲۰۱۵ محمد اخلاق ۵۲ ساله به اتهام نگهداری گوشت گاو در یخچال منزلش در حمله هندوهای افراطی کشته می شود. پلیس پس از قتل وی در گزارشی اعلام کرد گوشت نگهداری شده در یخچال وی ،گوشت گاو نبوده است.

رسوم بخت‌گشایی در سیزده به در