دبیر ستاد انتخابات کشور خبر داد: ثبت نام 258 هزار و 99 داوطلب در انتخابات شوراها تا ساعت 19:30 امروز

Posted by

رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و ایجاد 700 هزار شغل در ربع قرن اخیر ‏بی سابقه است/ دستور رئیس جمهور به وزارتخانه ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور از ثبت نام 258 هزار و 99 نفر در پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا تا ساعت 19:30 روز پایانی ثبت نام خبر داد.

طبق گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور  برابر گزارش دبیر ستاد انتخابات کشور، از این تعداد ثبت نام ها 242 هزار و 533 داوطلب مرد و 15 هزار و 66 نفر زن هستند.

در این گزارش آمده است: از مجموع نامزدها تعداد 49 هزار 862 داوطلب برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر ثبت نام کرده اند که شامل 43 هزار و 835 مرد و 6 هزار و 27 زن است.

طبق این گزارش داوطلبان ثبت نام شده برای شوراهای اسلامی روستا 208 هزار و 237 نفر هستند که 198 هزار و 698 داوطلب مرد و 9 هزار و 539 زن هستند.پ

 

رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و ایجاد 700 هزار شغل در ربع قرن اخیر ‏بی سابقه است/ دستور رئیس جمهور به وزارتخانه ها