ادامه نظارت ویژه بر طرح خدمات نوروزی ایران خودرو

Posted by

رشد 15 درصدی صادرات گاز روسیه به اروپا

مدیر عامل شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو در ادامه بازدید های خود از نحوه خدمات رسانی به مشتریان در طرح خدمات نوروزی ایران خودرو از نمایندگی های منتخب این طرح در استان خوزستان بازدید کرد.

رشد 15 درصدی صادرات گاز روسیه به اروپا