چهارمین روز ثبت‌نام‌ از داوطلبان ریاست‌جمهوری

Posted by

رشد 2000 برابری قیمت بلیت سینما طی 35 سال

چهارمين روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات رياست جمهوري ٩٦ آغاز شد.

 تاكنون ٦٣٨ داوطلب در انتخابات رياست جمهوري ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد ٦٠٤ نفر مرد و ٣٤ نفر زن هستند.

به گزارش خبرنگار الف مستقر در ستاد انتخابات کشور، تنها با گذشت ۴۵ دقيقه از آغاز چهارمين روز ثبت‌نام ٢٢ داوطلب برای نام‌نويسی در انتخابات رياست جمهوری به ستاد انتخابات كشور مراجعه كردند.

رشد 2000 برابری قیمت بلیت سینما طی 35 سال