روایت زندگی قاتل سفیر روسیه از زبان خواهرش

Posted by

رضایت حال زائران اربعین یکی از مهمترین دغدغه‌های ما محسوب می‌شود

خواهر قاتل سفیر روسیه به روایتی از زندگی برادرش پرداخت که در آن مولود آلتینتاش را فردی میانه رو و الکلی معرفی کرده است.

رضایت حال زائران اربعین یکی از مهمترین دغدغه‌های ما محسوب می‌شود