سیدجلال: من باید از آقای کریمی به شدت و به صورت ویژه تشکر کنم

Posted by

رقابت بانک‌ها با خودروسازان بر سر نرخ سود

من باید از آقای کریمی به شدت و به صورت ویژه تشکر کنم چرا که او بارها در اردوهای ما حاضر شد و حتی با بازیکنان ناهار هم خورد و به بچه‌ها روحیه داد. چند بار هم مهرداد میناوند، رضا شاهرودی و… به اردوی تیم آمدند و به بازیکنان روحیه دادند که این موضوع بسیار بازیکنان را دلگرم کرد. ما تلاش می‌کنیم تا آنها را خوشحال کنیم چرا که خوشحالی علی کریمی از هر چیزی مهم‌تر است.

رقابت بانک‌ها با خودروسازان بر سر نرخ سود