کاندیداها از دادن وعده های بی اساس خودداری کنند

Posted by

رقابت های مرحله نهایی رشته حفظ و قرائت قرآن کریم آغاز شد

رئیس قوه قضاییه با تأکید مجدد بر لزوم رعایت اصول اخلاقی در رقابت های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، از همه کاندیداها خواست که از دادن وعده های خلاف واقعیت و بی اساس و همچنین تخریب رقبا خودداری کنند.

رقابت های مرحله نهایی رشته حفظ و قرائت قرآن کریم آغاز شد