ایران و روسیه به دنبال صلح در سوریه نیستند

Posted by

رقیبان آسیایی پرسپولیس و استقلال خوزستان پیروز شدند

نماینده آمریکا طی سخنانی در نشست شورای امنیت مدعی شد که ایران ، روسیه و سوریه به دنبال صلح نیستند. نماینده آمریکا گفت: تحولات جاری در سوریه نشان می دهد که ملت سوریه ارزشی برای نظام اسد ندارد.

رقیبان آسیایی پرسپولیس و استقلال خوزستان پیروز شدند