از نمایشگاه سوغات و اقوام تا اجرای خیمه شب بازی

Posted by

رقیب قوچان نژاد تمدید کرد

نمایشگاه سوغات و اقوام ایرانی، اجرای خیمه شب بازی، تئاتر خیابانی با موضوع بهزیستی از 1 تا 6 فروردین و اجرای سیاه بازی از 1 تا 5 فروردین و اجرای تئاتر خیابانی و نقاشی خیابانی از 6 تا 8 فروردین و موسیقی اقوام از 30 اسفند تا 4 فروردین از جمله برنامه‌های مجموعه نیاوران در ایام نوروز هستند.

رقیب قوچان نژاد تمدید کرد