سکاندار وزارت دفاع در جمهوری اسلامی ایران ا بیشتر بشناسید+تصاویر

Posted by

رنو پاداش ماندن در ایران با وجود تحریم های بین المللی را گرفت

جمهوری اسلامی ایران از بدو تشکیل تاکنون 12 وزیر دفاع را به خود دیده است و طی روزهای آینده نیز نمایندگان مجلس درخصوص رای اعتماد به سیزدهمین وزیر دفاع (امیر حاتمی) تصمیم خواهند گرفت.

رنو پاداش ماندن در ایران با وجود تحریم های بین المللی را گرفت