بلا تکلیفی مراکز نفت و گاز و فاز 11 پارس جنوبی ایران/ توتال هیچ اقدامی نکرد

Posted by

رهبر القاعده تکفیری‌ها را به جنگ چریکی دعوت کرد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت توتال برای انعقاد قرارداد در فاز 11 پارس جنوبی مذاکرات زیادی داشت، گفت: توتال هنوز هیچ اقدامی نکرد و این فاز بلا تکلیف است.

رهبر القاعده تکفیری‌ها را به جنگ چریکی دعوت کرد